جدول قیمت

خدمات ساده حرفه ایی
تعمیر صفحه گوشی ۱۵ هزار تومان ۲۰ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت ۹۷ هزار تومان ۳۵ هزار تومان
بهینه سازی ۵۳ هزار تومان ۷۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۵ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
شارژ باتری موبایل ۵۶ هزار تومان تماس بگیرید

جدول تست

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی ۱۲ هزار تومان ۳۵ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت ۷۵ هزار تومان ۴۱ هزار تومان
بهینه سازی ۴۲ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۲ هزار تومان ۷۴ هزار تومان
شارژ باتری موبایل ۱۴ هزار تومان تماس بگیرید